Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Ostatnia aktualizacja strony: 03.04.2020, 09:30

Komunikaty

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej w okresie od dnia 13 marca 2020 roku  do dnia 31 marca 2020 roku z wyłączeniem spraw pilnych.

W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji”.

 

Zarządzenie Nr 5/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Nr 6/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia spraw pilnych

Zarządzenie Nr 8/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 19 marca 2020 roku

Zarządzenie Nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 19 marca 2020 roku

Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia spraw pilnych

Lista spraw, które odbędą się w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej w okresie od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

Lista spraw, które odbędą się w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Zarządzenie Nr 5/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Nr 5/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia poruszania się po budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej związanym z koronawirusem SARS-Co V-2

[treść zarządzenia]

Zarządzenie Nr 6/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Nr 6/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia poruszania się po budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej związanym z koronawirusem SARS-Co V-2

[treść zarządzenia]

Zarządzenie Nr 9/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Nr 9/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie funkcjonowania Biura Podawczego i dostępności do skrzynki podawczej

[treść zarządzenia]

Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie funkcjonowania Biura Podawczego i dostępności do skrzynki podawczej

[treść zarządzenia]

Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 01 kwietnia 2020 roku

[treść zarządzenia]

WAŻNY KOMUNIKAT – BEZPIECZEŃSTWO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), która wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową:

  • Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub;
  • Kierownikowi Biura Obsługi Interesanta;

z zaznaczeniem, iż w ten sposób usprawiedliwia swoje niestawiennictwo w Sądzie.

Numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej.

Informacja powinna zawierać: sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

W przypadku uczestniczenia w rozprawach stron postępowania, u których w przeciągu 14 dni wystąpią objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem prosimy o poinformowanie Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej pod jednym z poniższych numerów telefonów: 83/341-95-39, 83/341-95-38 lub 83/311-10-95.

 

 

 

Informacja dotycząca zastępczej obsługi kasowej

 

Zarządzenie nr 1/2020 Prezesa Sądu Rejonowego

w Białej Podlaskiej w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku

Komunikat o zmianie właściwości Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Komunikat o zmianie właściwości Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej - Wydział Pracy

Zasady publikacji informacji: Informacje zawarte na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej realizowane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r (Dz. U. Nr 10 poz. 68 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska

Biuro Obsługi Interesantów

tel. 83 311 10 95
fax. 83 342 08 40

NIP : 537-19-62-747
REGON : 000322962

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek      730 - 1800
  • wtorek - piątek  730 - 1530

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek  900 - 1800
  • wtorek - piątek 800 - 1500
  • (przerwa od 1200 - 1215)
do góry